Ziekmelden

Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch of mondeling vanaf acht uur ’s ochtends aan de school of leerkracht.

Verzuim en leerplicht

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 

Aanvragen extra verlof

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Wij stellen het op prijs wanneer u dit ruim van tevoren schriftelijk aanvraagt, (indien mogelijk). Wij vragen u om afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 'Verzuim en verlof' op de website van Proloog


Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.