Stichting Proloog

IKC Het Palet is onderdeel van de openbare scholenkoepel Proloog. 

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben alle openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Lekkum, Goutum, Irnsum, Reduzum, Warten en Wergea hun krachten gebundeld in de stichting Proloog (PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden met oog voor ieder kind).

Meer informatie vindt u op de website www.proloog.nl    

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.