Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling tenminste de basisstof beheerst. Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen: een plusgroep voor kinderen die weinig instructie nodig hebben, de basisgroep en een groep die extra instructie nodig heeft. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep.

 We werken met een groepsoverzicht en groepsplannen op de hoofdvakken. Mocht het nodig dan zijn stellen we een handelingsplan op om te zorgen dat leerlingen op het gewenste niveau presteren. Door het gebruik van het observatie- en registratiesysteem Digikeuzebord en Kleuterplein voor de kleuters krijgen de jongste kinderen het juiste aanbod en worden de doelen ambitieus doch realistisch opgesteld. Vanaf groep 3 doen we dit door de CITO-toetsen af te nemen.

Zelfstandig werken

Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid. Dit is van belang voor het zelfstandig werken, zelf kiezen van activiteiten en het plannen van opdrachten. Dit stimuleren we op school door in de groepen gebruik te maken van een stoplicht of zelfstandigwerkblokjes en in de kleutergroepen en groep 3 ook het planbord.

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.