Buitenschoolse opvang


Voorschoolse opvang (VSO)
Met de voorschoolse opvang willen wij de kinderen een goede start van de dag bieden in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Elk kind heeft aan het begin van de dag een andere behoefte. De één wil lekker wakker worden met een boekje, de ander zit al vol energie en wil volop spelen. Voor beiden bieden wij die mogelijkheid, zowel in indeling van de ruimte als in aanbod van materiaal.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakantie terecht. De tussenschoolse opvang valt i.v.m. de wetgeving niet onder de buitenschoolse opvang.

De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. In onze organisatie staat het kind centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Onze organisatie is open en transparant, we werken doelmatig en efficiënt. Wij werken klantgericht, dat betekent dat we positief en respectvol met elkaar en met onze klanten omgaan. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg.

Naast VSO en BSO biedt het IKC ook vakantieopvang.

Aanmelden voor bso 

U kunt uw kind aanmelden via de website van Stichting Kinderopvang Friesland of bel met 0517-380680.

Een bezoek aan de BSO is natuurlijk altijd mogelijk, bel daarvoor en voor meer informatie de directeur van het IKC.

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.