Levensbeschouwing

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

GVO en HVO

Binnen onze school bieden wij ook Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

Vergroten zelfbewustzijn

Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt.

Elk jaar worden ouders gevraagd naar welke richting hun voorkeur heeft en wordt er bekeken wat haalbaar is. 

Nieuwsgierig? 
Dan kunt u nog verder lezen:
GVO-HVO folder
HVO folder
HVO uitleg


dienstencentrum GVO en HVO

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.