Ons onderwijs 

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een onderdeel van het IKC en daardoor verbonden met de peuter- en buitenschoolse opvang. 

Iedereen is welkom 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met als uitgangspunt homogene groepen. Dit betekent dat kinderen met hetzelfde niveau bij elkaar in één groep zitten. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning of het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Brede ontwikkeling

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij vinden met name de vakken taal en rekenen van belang,. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Daarom besteden we naast kennisoverdracht aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze slogan is:
Het Palet geeft kleur aan de basis!


Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.