Vertrouwenspersoon

Intern vertrouwenspersoon
IKC Het Palet heeft een interne vertrouwenspersoon, zijn naam is Cor Merkx. Bij hem kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met leerkrachten of directie willen doen.

Extern vertrouwenspersoon
De intern vertrouwenspersoon is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat hij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben.
Hij of zij is niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.

Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:
Mevrouw Tjitske Feersma.
Zij is bereikbaar via t.feersma@cedin.nl of 06-12522629.

Berichtje aan de kinderen
Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim houden.
Je kunt verschillende dingen doen:
• Je denkt er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen;
• Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of vriendin;
• Je kunt natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen jou te helpen;
• Ook kun je bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl)

Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je op school altijd bij meester Cor terecht, want hij is “intern vertrouwenspersoon”. Hij wil naar je luisteren en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je mag altijd naar hem toekomen, maar je mag ook een afspraak maken via de mail: cmerkx@proloog.nl
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat alles goed met je gaat, maar als je wilt komen praten ben je altijd welkom! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar ook ouders zijn van harte welkom. 

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.