Gezonde school

IKC Het Palet is een Gezonde School en heeft het bijhorend vignet. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Naast de fysieke gezondheid dragen we ook zorg voor de geestelijke gezondheid van onze kinderen en willen we de creatieve ontwikkeling van de kinderen breder stimuleren. Creatieve activiteiten dragen bij aan de zelfstandigheid van kinderen en leren ze op creatieve wijze problemen op te lossen.

Het Palet zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een fris klimaat én ze hebben aandacht voor de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl, talentontwikkeling, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het IKC heeft de themacertificaten voor voeding welbevinden en bewegen. Dit uit zich door:

  • Gezond traktatiebeleid, gratis schoolfruit, gezonde pauzehap en lunch, kraanwaterschool.

  • Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en veilig pedagogisch klimaat met o.a. het antipestprogramma Kiva en de Gouden/Zilveren weken. (Boaz Bijleveld)

  • Focussen op goed bewegen door organiseren van schoolpleinlessen ondersteund door BV- sport (o.a. Kingen), gymlessen door een vakleerkracht van BV- sport, het Sport Oriëntatie Programma (SOK) en de vele sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd.

  • Dit schooljaar wordt een aanzet gegeven in het onderwijs met een breder aanbod voor creatieve ontwikkeling door wekelijks een dagdeel te kunnen werken in creatieve ateliers en de kunstbakken in de groepen. Schooljaar 2020-2021 willen we dit continueren en breder doorzetten onder en na schooltijd.

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.